Aktuality

Konference Vodní toky 2023 Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis (21.-22.11.2023)

Datum: 20.09.2023

Ve dnech 21. - 22. listopadu 2023 se v Hradci Králové uskuteční již 19. ročník vodohospodářské konference s mezinárodní účastí Vodní toky 2023, které udělili svou záštitu ministr zemědělství Zdeněk Nekula a primátorka statutárního města Hradec Králové Pavlína Springerová. Hlavními organizátory je akciová společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost za spoluúčasti státních podniků Povodí.

Hlavní témata konference:
problematika správy vodních toků a správy povodí
podpora financování technických opatření na vodních tocích z veřejných zdrojů
řešení extrémních hydrologických jevů
zkušenosti z přípravy a realizace projektů prevence před povodněmi, zmírnění negativních účinků suchých období a zlepšení vodního režimu v krajině
legislativa a výzkum ve vodním hospodářství
plánování v oblasti vod

Přístaviště Čelákovice, Středočeský kraj, Investor: Ředitelství vodních cest ČR

Datum: 13.09.2023

Přístaviště Čelákovice, Středočeský kraj
Investor: Ředitelství vodních cest ČR
Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
Projektant: AQUATIS a.s.
Přístaviště Čelákovice
Říční km 872.88
Stavba se skládá ze dvou územně oddělených částí:
Přístaviště malých plavidel
Stání pro osobní lodní dopravu 
Zajištění krátkodobého a střednědobého stání 16 malých plavidel max. délky 20 m, včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu osob a odběru elektrické energie a pitné vody ze 4 odběrných sloupků.
Zajištění krátkodobého stání (zastávka) osobních lodí, včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu cestujících a odběru elektrické energie a pitné vody. (zdroj foto ŘVC ČR)

Otevření nových veřejných přístavišť pro rekreační plavbu v Poděbradech

Datum: 31.08.2023

Otevření nových veřejných přístavišť pro rekreační plavbu v Poděbradech
Ministr dopravy Martin Kupka, ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů, starosta města Roman Schulz a hlavní projektant firmy AQUATIS a.s., ing. Michael Trnka, CSc. oficiálně uvedli v pátek 18. srpna v 15:00 do provozu veřejná přístaviště pro malá rekreační plavidla a pro osobní lodní dopravu v Poděbradech. Současně byl ve spolupráci s městem Poděbrady a sborem dobrovolných hasičů doprovodný program pro veřejnost.
Přístaviště pro malá plavidla umístěné na levém břehu Labe mezi silničním mostem a jezem naproti zámku je tvořeno plovoucím molem délky 73 m, kde v jednotlivých „kójích“ tvořených výložníky může stát až po dobu 48 hodin 14 malých rekreačních plavidel. K dispozici mají také přípojky na elektřinu a vodu.
Na pravém břehu po proudu od silničního mostu u ulice Paroubkova je vybudováno nové přístaviště osobních lodí tvořené plovoucím molem rozměrů 9 x 4 m s lávkou na břeh, kde mohou přistávat i největší osobní lodě plující po Labi délky až 84 m. Také zde je k dispozici připojení na elektřinu, aby nebylo nutné při stání používat naftové agregáty, a připojení na pitnou vodu pro doplnění palubních tanků.
Ve Středočeském kraji se jedná v letošním roce o druhé nově otevřené veřejné přístaviště malých plavidel (po Čelákovicích) a již čtvrté pro osobní lodě. Spolu s Ústeckým krajem se tak letos zprovozňuje deváté a desáté nové přístaviště na Labi.

AQUATIS a.s. je částí skupiny SAFICHEM GROUP

Datum: 31.05.2021

AQUATIS a.s. je poradenská a inženýrská společnost působící v oblasti vodohospodářství a životního prostředí. Klientům nabízí široké spektrum služeb ve všech oborech vodního hospodářství, od zásobování pitnou vodou a její úpravy, čištění odpadních vod a navrhování kanalizačních sítí až po přehradní stavitelství, jezové objekty, vakové jezy včetně dodání hradící konstrukce a uvedení do provozu (EPS), protipovodňovou ochranu měst, obcí a průmyslových objektů. U vodních elektráren všech typů a velikostí včetně přečerpávacích nabízí výstavbu i zajištěním partnerů pro projekty EPC, jejich financování, případně i participaci na investici.

Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.