Technologická zařízení staveb

Technologická zařízení staveb

Technologická zařízení představují nedílnou součást většiny objektů a staveb a významně ovlivňují jejich funkci a provoz. Ve společnosti AQUATIS a.s. je zaměřena pozornost na tato technologická zařízení:

Strojní zařízení

 • odběrů vodárenských, úpraven vod, vodojemů;
 • čistíren odpadních vod;
 • funkčních objektů vodních nádrží (přelivů, výpustí, odběrů);
 • jezů a plavebních komor;
 • vodních elektráren všech typů;
 • čerpacích stanic vodárenských, kanalizačních, odvodňovacích, závlahových, průmyslových (pro dopravu kapalin a směsí);
 • protirázové ochrany řadů výtlačných a gravitačních;
 • pro energetické využití bioplynu;
 • kotelen.

Elektrotechnická zařízení

 • pro technologické instalace;
 • pro stavební elektroinstalace;
 • pro rozvod a transformaci elektrické energie.

Měření a regulace, automatizované systémy řízení úpraven vod, čistíren odpadních vod, vodních elektráren, závlahových soustav apod.

Přenosové systémy radiové a linkové.

Kontakty

Ing. Oldřich Neumayer, CSc. Ing. Oldřich Neumayer, CSc. 332 - Hydrotechnika II
oldrich.neumayer@aquatis.cz
(+420) 541 554 256
Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.