Životní prostředí, dotační poradenství

Životní prostředí, dotační poradenství

Společnost AQUATIS a.s. působí v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí a má dlouholeté zkušenosti v poskytování technické pomoci a poradenství při zajištění čerpání finančních prostředků z fondů Evropské Unie (EU) a národních dotačních programů.

Poradenství a služby v oblasti životního prostředí:

Komplexní servis v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení IPPC včetně zajištění všech dílčích podkladových studií a analýz

Environmentální monitoring (zřizování monitorovacích systémů, průzkum znečištěných území, identifikace kontaminace, ekologické audity, vyhodnocení ekologických rizik, zpracování rizikových analýz, kontrolní a supervizní činnost při sanačních pracích)

Poradenství a služby v oblasti dotačního poradenství:

Analýza dotačních možností

Zpracování žádostí o poskytnutí podpory

Zpracování studií proveditelnosti projektu, analýz nákladů a přínosů (CBA) a dalších příloh žádostí v závislosti na podmínkách konkrétního dotačního programu

Zastoupení klienta při jednání s příslušnými orgány

Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.