Vnitrozemská plavba a vodní cesty

Vnitrozemská plavba a vodní cesty

V rámci tohoto oboru činnosti společnost AQUATIS a.s. zpracovává různé stupně dokumentací od studie až po dokumentaci skutečného provedení stavby na plavební kanály a kanalizované části vodních toků včetně plavebních zařízení.

Jedná se zejména o plavební komory, lodní zdvihadla, rejdy plavebních komor, nábřežní zdi, překladiště, přístavy pro nákladní plavidla a rekreační plavidla.

Součástí prací jsou též návrhy servisních center sloužících k zásobování plavidel pohonnými hmotami a pitnou vodou a k odběru odpadů. V rámci dodávky jsou též řešeny technologické části zařízení, strojní a elektro. Stavby jsou navrhovány tak, aby co nejméně narušovaly přírodní prostředí.

Kontakty

Ing. Michael Trnka, CSc. Ing. Michael Trnka, CSc. 387 - Pobočka Praha
michael.trnka@aquatis.cz
(+420) 602 612 153
Ing. Oldřich Neumayer, CSc. Ing. Oldřich Neumayer, CSc. 332 - Hydrotechnika II
oldrich.neumayer@aquatis.cz
(+420) 541 554 256
Ing. Michal Novotný Ing. Michal Novotný 332 - Hydrotechnika II
michal.novotny@aquatis.cz
(+420) 541 554 246

Reference

Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.