Protipovodňová ochrana

Protipovodňová ochrana

Protipovodňová ochrana se stává, zvláště pak v posledních letech, důležitým vodohospodářským opatřením v rámci vodního režimu krajiny zejména pak v intravilánu měst a obcí.

Předmětem studií protipovodňové ochrany je komplexní vyhodnocení aktuální situace zájmového území, stanovení slabých míst a vymezení cílů ochrany před povodněmi, včetně návrhu postupu řešení a konkrétních opatření. Logickou součástí protipovodňových opatření je zvyšování retenční schopnosti povodí, ovlivňování průběhu povodní a systematická prevence.

Návrh protipovodňové ochrany je nezbytnou součástí generelů odvodnění a územních plánů velkých územních celků.

Zpracováváme veškerou potřebnou dokumentaci od studií proveditelnosti až po realizační dokumentaci.

Stavby PPO je možno dělit na pevné (hráze, ochrané zídky a stěny) a mobilní (systémy mobilního hrazení na bázi slupic a hradidel a ostatních progresivních systémů). Důležitou součástí staveb PPO je i řešení spodní stavby s ohledem na stabilitu jak statickou tak i filtrační. Stavby PPO je nutno vždy řešit i s ohledem na problematiku tzv.vnitřních vod v chráněném území. Proto je nedílnou součástí každého návrhu i návrh hradidlových komor, stacionárních nebo mobilních čerpacích stanic, drenážní systém za linií PPO atp.

Kontakty

Ing. Oldřich Neumayer, CSc. Ing. Oldřich Neumayer, CSc. 332 - Hydrotechnika II
oldrich.neumayer@aquatis.cz
(+420) 541 554 256
Ing. Jiří Švancara Ing. Jiří Švancara 331 - Hydrotechnika I
jiri.svancara@aquatis.cz
(+420) 541 554 340
Ing. Michal Novotný Ing. Michal Novotný 332 - Hydrotechnika II
michal.novotny@aquatis.cz
(+420) 541 554 246
Ing. Tomáš Roth Ing. Tomáš Roth 332 - Hydrotechnika II
tomas. roth@aquatis.cz
(+420) 541 554 215
Ing. David Prachař Ing. David Prachař 332 - Hydrotechnika II
david.prachar@aquatis.cz
(+420) 541 554 259

Reference

Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.