Vodní nádrže a přehrady

Vodní nádrže a přehrady

Vodní nádrže jsou důležitým vodohospodářským opatřením pro úpravu odtokových poměrů. Plní zejména tyto funkce: zdroj vody pro obyvatelstvo, průmysl a zemědělství, energetické využití, ochrana před povodněmi, nadlepšování průtoku v toku, chov ryb, vodní doprava, rekreace, tvorba krajiny a ochrana přírody. V činnostech AQUATIS a.s. zaujímají významné postavení.

Zpracování dokumentace předchází provedení průzkumů v rozsahu podle významu a funkce nádrže a složitosti podmínek daných jejím umístěním (průzkum klimatický, hydrologický, geodetický, inženýrskogeologický, hydrogeologický, pedologický, kulturně-přírodní).

Předmětem našich projektů jsou:
přehradní hráze tížné, členěné, klenbové a sypané hráze z místních materiálů.
Nedílnou součástí je i řešení založení hrází, těsnění a odvodnění podloží.

Součástí každé přehrady jsou:
funkční objekty (výpusti, přelivy, odběry, vtokové, nápustné a výtokové objekty, přiváděče, odpady, štoly, skluzy, vývary, odpadní štoly atd.)

Vodní nádrže se z hlediska účelu dělí na vodárenské, průmyslové, ochranné, závlahové, zásobní, protierozní, biologické, rekreační.

Suché nádrže (poldry)

Rybníky

 

Kontakty

Ing. Jiří Švancara Ing. Jiří Švancara 331 - Hydrotechnika I
jiri.svancara@aquatis.cz
(+420) 541 554 340
Ing. Oldřich Neumayer, CSc. Ing. Oldřich Neumayer, CSc. 332 - Hydrotechnika II
oldrich.neumayer@aquatis.cz
(+420) 541 554 256
Ing. Jan Sehnal Ing. Jan Sehnal 331 - Hydrotechnika I
jan.sehnal@aquatis.cz
(+420) 541 554 275
Ing. Petr Tupý Ing. Petr Tupý 331 - Hydrotechnika I
petr.tupy@aquatis.cz
(+420) 541 554 358

Reference

Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.