Vodní elektrárny

Vodní elektrárny

Vodní elektrárny představují efektivní a ekologicky příznivý zdroj primární energie s dlouhodobou životností. Jejich výstavba je vázána na vhodné  zdroje hydroenergetického potenciálu. Příprava a realizace těchto projektů má trvalé místo v činnostech AQUATIS a.s. U vodních elektráren všech typů a velikostí včetně přečerpávacích nabízí výstavbu i zajištěním partnerů pro projekty EPC, jejich financování, případně i participaci na investici.

Zpracování dokumentace předchází provedení průzkumů, v rozsahu podle významu a funkce elektrárny a složitosti podmínek daných jejím umístěním (průzkum geodetický, hydrologický, inženýrskogeologický, kulturně-přírodní aj.).

Dále zpracováváme studie proveditelnosti, projekty pro územní a stavební řízení, dokumentace technické due dilligence, dokumentace pro výběr zhotovitele, dokumentace skutečného provedení a autorský dozor a to jak pro novostavby, tak i rekonstrukce vodních elektráren.

Dle velikosti instalovaného výkonu se elektrárny dělí na malé (MVE) do 10 MW, střední do 200 MW a velké.

Dle návrhového spadu se elektrárny dělí na nízkotlaké (do 20 m), středotlaké (do 100 m) a vysokotlaké.

Dle způsobu provozu se vodní elektrárny dělí na průtočné, špičkové a přečerpávací.

Dle uspořádání potom na přijezové, derivační a přehradní.

Kontakty

Ing. Oldřich Neumayer, CSc. Ing. Oldřich Neumayer, CSc. 332 - Hydrotechnika II
oldrich.neumayer@aquatis.cz
(+420) 541 554 256
Ing. Jiří Švancara Ing. Jiří Švancara 331 - Hydrotechnika I
jiri.svancara@aquatis.cz
(+420) 541 554 340
Ing. Miloš Kupský Ing. Miloš Kupský 332 - Hydrotechnika II
milos.kupsky@aquatis.cz
Ing. Tomáš Roth Ing. Tomáš Roth 332 - Hydrotechnika II
tomas. roth@aquatis.cz
(+420) 541 554 215

Reference

Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.