Historie společnosti

Společnost vznikla v roce 1990 ze státního podniku Hydroprojekt, a to osamostatněním závodu Brno. V průběhu privatizace se v roce 1990 přeměnila v akciovou společnost AQUATIS a.s. a od roku 1993 do roku 2004 byla součástí rakouské společnosti Verbundkonzern.

V současné době je společnost součástí přední průmyslové skupiny SAFICHEM GROUP, působící v oblasti chemického, petrochemického, strojírenského a farmaceutického průmyslu a nyní i v oblasti vodního hospodářství.

1952
Založení firmy "Hydroprojekt", v té době Divize Brno a.s.

1990
Divize Brno se stala nezávislou jednotkou

05/1992
Divize Brno se prostřednictvím privatizačního procesu stala firmou AQUATIS a.s. - akciovou společností

02/1993
AQUATIS, a.s. se stala dceřinou společností Tauernkraftwerke Salzburg, která byla součástí rakouského Verbundkonzernu Vídeň.

01/2003
Založení organizační složky na Slovensku

06/2004
Změna majoritního vlastníka z rakouského Verbundkonzernu na finskou nadnárodní společnost Pöyry group Oyj.

06/2006
AQUATIS a.s. byla přejmenována na "Pöyry Environment a.s."

06/2015
Změna majoritního vlastníka z finské nadnárodní společnosti Pöyry Oyj na přední průmyslovou skupinu SAFICHEM GROUP.

07/2015
Společnost Pöyry Environment a.s. se vrací k původnímu názvu AQUATIS a.s.

Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.
Přečtěte si prosím naše Zásady zpracování osobních údajů.